STYRET

På årsmøte 13. Mars 2018 ble følgende styre valgt:
   

Telefon

Mobil

E-post

Leder Maria Berg Reitan

 

92281657

Nestleder Hugo Belsaas

 

99469510

 
Sekretær Anders Bøhmer

 

91323263

 
Kasserer Kristian Bratli Breivik

 

40699200

Styremedlem Tove Murvold

 

98854016

 
Ungdomsrep. Børge Vang Madsen

 

95309917

Vara Stig Hogstad

 

92054044

 

 

Valgkomite 2018

På årsmøte 13. Mars 2018 ble følgende representanter valg:
Komiteleder Jon Bjarne Madsen   97717782  
Komitemedlem 1 Paul Jakob Fossum   92441929  
Komitemedlem 2        
Vara        

 

Revisorer regnskap 2017

På årsmøte 13. Mars 2018 ble følgende representanter valg som revisorer:
Revisor 1 Runar Løvstad   92430535  
Revisor 2 Ole Harald Vang   95138049  

 

Banekontakt

Kontaktperson for tiltak som skal gjøres på banen.
Valgt av styret 2018
Banekontakt Asgeir Lyngstad   90954840  

 

Lisenskurs, Inderøy Motorklubb

For spørsmål om lisenskurs:
Greninstruktør Ola Hjulstad   99609899

 

Kontaktperson for aktivitetsledere/sikkerhetsledere.

Organiserer vaktlister m.m.
Kontaktperson - aktivitetsledere/sikkerhetsledere Ola Hjulstad   99609899

 

Webmaster Inderøy Motorklubb

Eventuelle feil/mangler på klubbsiden rettes til webmaster.
Webmaster Ola Hjulstad   99609899