STYRET

På årsmøte 10. Juli 2020 ble følgende styre valgt:
   

 

Mobil

E-post

Leder Maria Berg Reitan

 

92281657

Nestleder Hugo Belsaas

 

99469510

 
Sekretær Øyvind Tørresvold

 

47607293

 
Kasserer Kristian Bratli Breivik

 

40699200

Styremedlem Joachim Vang

 

97717118

 
Ungdomsrep. Børge Vang Madsen

 

95309917

Vara Stig Hogstad

 

92054044

 

 

Valgkomite 2021

På årsmøte 10. Juli 2020 ble følgende representanter valg:
Komiteleder Anders Bøhmer   91323263  
Komitemedlem 1 Åge Tobias Moen   95831681  
Komitemedlem 2        
Vara        

 

Revisorer regnskap 2019 - 2020

På årsmøte 21. Mars 2019 ble følgende representanter valg som revisorer:
Revisor 1 Paul Jakob Fossum   92441929  
Revisor 2 Ove Morten Winje   45282919  

 

Banekontakt

Kontaktperson for tiltak som skal gjøres på banen.
Valgt av styret 2018
Banekontakt Asgeir Lyngstad   90954840  

 

Kontaktperson for aktivitetsledere/sikkerhetsledere.

Organiserer vaktlister m.m.
Kontaktperson - aktivitetsledere/sikkerhetsledere Ola Hjulstad   99609899

 

Webmaster Inderøy Motorklubb

Eventuelle feil/mangler på klubbsiden rettes til webmaster.
Webmaster Ola Hjulstad   99609899