STYRET

På årsmøte 12. April 2021 ble følgende styre valgt:
   

 

Mobil

E-post

Leder Maria Berg Reitan

 

92281657

Nestleder Morten Gausen

 

99483212

 
Sekretær Øyvind Tørresvold

 

47607293

 
Kasserer Kristian Bratli Breivik

 

40699200

Styremedlem Joachim Vang

 

97717118

 
Ungdomsrep. Sebastian Green

 

94989446

Vara Stig Hogstad

 

92054044

 

 

Valgkomite 2022

På årsmøte 12. April 2021 ble følgende representanter valg:
Komiteleder Åge Tobias Moen   95831681  
Komitemedlem 1 Roger Fossum   92609489  

 

Revisorer regnskap 2021 - 2022

På årsmøte 12. April 2021 ble følgende representanter valg som revisorer:
Revisor 1 Paul Jakob Fossum   92441929  
Revisor 2 Ove Morten Winje   45282919  

 

Banekontakt

Kontaktperson for tiltak som skal gjøres på banen.
Valgt av styret 2018
Banekontakt Asgeir Lyngstad   90954840  

 

Kom og prøv – lisens

Greninstruktør/aktivitetsleder eller sikkerhetsleder er gitt hjemmel av NMF til å godkjenne utøverens praktiske nivå, og forståelse av regler for sikkert å trene sammen med andre. Det er Greninstruktør/aktivitetsleder eller sikkerhetsleder som da signerer på lisenssøknaden.
Klubbkontakter for signering av lisens søknader:
Leder
Aktivitesleder
Maria Berg Reitan

 

92281657

Kasserer
Aktivitesleder
Kristian Bratli Breivik

 

40699200

Trener 1
Greninstruktør
Ola Hjulstad   99609899

 

Kontaktperson for aktivitetsledere/sikkerhetsledere.

Organiserer vaktlister m.m.
Kontaktperson - aktivitetsledere/sikkerhetsledere Ola Hjulstad   99609899

 

Webmaster Inderøy Motorklubb

Eventuelle feil/mangler på klubbsiden rettes til webmaster.
Webmaster Ola Hjulstad   99609899