Bli Medlem

Inderøy Motorklubb ble stiftet 7. januar 2004, blant annet fordi vi mangler et organisert motorsportmiljø i Inderøy. Klubben har anlagt en helårs baneanlegg på Hogstad (Utøy) i Inderøy, som kan benyttes til snøscootercross, 4-hjuling (ATV) og motocross fra aldersgruppen 5 år og oppover. Dette setter imidlertid ingen grense for hvilke motorgrener klubben skal jobbe med i fremtiden. Det er derfor DU som medlem kan være med på å påvirke hvilke satsninger klubben skal konsentrere seg om. Jo flere vi er, desto sterkere står vi for å fremme vår interesse. Som medlem får du tilgang til Inderøy Motorklubb`s passordbeskyttede medlemssider. Klubben er åpen for alle motor- og motorsportinteresserte. 

Kontingenten pr. år:
Enkeltmedlem kr. 350,-
Familie kr. 550,- (inntil 5 familiemedlemmer)
Familie med flere en 5 medlemmer 6 stk kr. 600,- /deretter + kr. 100,- pr. medlem.
   
Ved bruk av "Kom og Prøv lisens". Krever ordnær enkel eller familiemedlemskap.
   
Ansatte - Rostad Skole kr. 200,- pr. ansatt (husk å send e-post til kasserer å oppgi at dere er ansatt på Rostad, det finnes ikke noe valg for dette via "Min Idrett - medlemskap")

SLIK SØKER DU OM MEDLEMSKAP

Logg inn på "Min idrett" å søk om medlemskap i Inderøy Motorklubb (alternativt bruk innmeldingsskjema hos NIF).

Hvis søknad gjelder familiemedlemskap må dere koble disse sammen via "Legg til familie" i Min Idrett. Barn i en familie kan være med i familiemedlemskap t.o.m. det året de fyller 19 år, etter dette må de ha eget "Enkeltmedlemskap".

NB! Etter at du har har lagt inn søknad om medlemskap sender du en epost til kasserer å gir beskjed om at du har sendt medlemssøknad, dette fordi klubben ikke får noen automatisk beskjed om at noen har sendt søknad. Hvis det haster med å få behandlet søknad ringer eller sender du en sms til kasserer.

Når søknaden er behandlet vil du motta en epost om at du må logge inn på "Min Idrett" for å betale kontingent. Etter betaling skriver du ut kvittering, eventuelt medlemskort som tas med på banen å forevises aktivitetsleder på alle treninger/konkurranser. Medlemskort finner du under medlemskapsfanen.

Er du ny utøver i sporten kan du starte med en "Kom og Prøv lisens", denne er gyldig i 2 mnd. å benyttes under opplæring/trening til ordinær lisens. For at du skal kunne søke om ordnær lisens må du gjennomføre et e-lærings kurs før søknad kan sendes inn til Norges Motorsportforbund.

De som har gjennomført lisenskurs tidligere kan kjøpe lisenser på https://minidrett.nif.no/. Husk å sjekke at personlig innformasjon stemmer før du bestiller lisens!

Video veiledninger:

Har du spørsmål så ikke nøl med å ta kontakt.

Hilsen
Inderøy Motorklubb