Sakliste årsmøte 2022
Feb 27, 2022

Sakliste på årsmøte 11. mars 2022

SAKLISTE


  1. Godkjenning av innkalling

  2. Valg av ordstyrer og referent, 2stk for å skrive under protokoll

  3. Årsmelding 2021

  4. Regnskap 2021

  5. Budsjett 2022

  6. Medlemskontingent

  7. Valg

  8. Valgkomite 2022

  9. Innkommende saker


Klubben kjøper pizza/drikke til medlemmene.

Velkommen!

Tilbake