E-læringskursene
Jan 22, 2021

Må man ta e-læringskurs for å kunne kjøre motocross?

I utgangspunktet så skal alle som skal starte med motocross ta e-læringskursene i tillegg til praksis, men det finnes unntak.

Hvis du aldri har hatt motocross lisens tidligere må man gjennomføre e-læringskursene.


  • Barn 5-12 år: Her er det foresatte som gjennomfører e-læringskursene. Logg inn med foresattes bruker (samme som i "Min Idrett").

  • F.o.m. det året man fyller 13 år skal utøver selv e-læringskursene. Logg inn med utøvers bruker (samme som i "Min Idrett").

  • Hvis du har lisens i en annen NMF tilknyttet gren, og ønsker å utvide til også å kunne kjøre motocross gjennomfører du "grenspesifikke kurs - motocross".


Unntak

  • Hvis man som barn i aldersgruppen 5-12 år har nasjonal lisens fra før, så er det ikke nødvendig gjennomføre e-læringskursene det året de fyller 13 år. NMF har gått bort i fra tidligere regler om at aktive utøvere skal ta e-læringskurs når de går opp fra barneklassen til ungdomsklassen. NMF anbefaler imidlertid alle å gjennomføre e-læringskursene selv om foresatte har tatt dette tidligere.


E-Læringskursene

Nyttige lenker

Tilbake