Trening uke 40 (28. september - 3. oktober)
Sep 27, 2020

Banen er åpen for trening mandag og onsdag kl.17.00 til mørkt, Lørdag er det klubbmesterskap. Alle som kommer på banen/klubben må være kjent med korona-vett reglene og øvrige retningslinjer. NB! HUSK DIGITAL INNSJEKK!

Innsjekk og betaling må foregå digitalt! (dette kan du gjøre hjemmefra før du drar på trening)


 • Ta screeshot av din lisens og treningsavgift, send dette med ditt navn til aktivitesleder:

 • UKE 40 - Mandag og Onsdag: Anders Bøhmer tlf.91323263 Lørdag: klubbmesterskap for de som har meldt seg på innen fristen!


 • Ved endringer vil dette annonseres på vår Facebook side.

 • Utøvere som tidligere har sendt screenshot bilde av lisens trenger kun oppgi lisensnummer i sms til aktivitesleder (+ screenshot av treningsavgift).

 • For best mulig organisering av treningene oppfordres alle om å møte ved oppstart på treningene. Ved sein oppmøte på banen kan det være greit å gi beskjed til aktivitesleder slik at du ikke kjører bomtur da treningen kan utgå eller bli avsluttet tidligere ved ingen/lite oppmøte.Dette fungerer som innsjekk på banen.
Aktivitestleder deler opp i heat, ingen kjører ut på banen før flaggvakter er på plass og aktivitesleder har gitt klarsignal om at treningeheat kan starte.TreningsavgiftNybegynnere - "Kom og Prøv lisens"
Det er mulig for nye medlemmer av Inderøy Motorklubb å komme å kjøre på "Kom og Prøv lisens" (se egen sak).
Nye utøvere kan ta kontakt med klubbens leder for avtale om gjennomføring av praksisdel.

NMF har opprettet en dags SMS-lisens for sommersesongen 2020. Dessverre kan ikke vår klubb tilby dette på våre treninger da denne lisensen kun er beregnet for "endagsrekrutteringsarrangement" å ikke til ordinære treninger. Kjøp heller "Kom og Prøv lisens" som er gyldlig i 2 mnd. å ta kontakt med greninstruktør slik at dere kan legge en plan for hvordan dere kan få godkjenning for ordinær utøverlisens.


KORONA VEILEDER


 • Barn/ungdom anbefales å følges opp av husstandsmedlemmer, disse må ha medlemskap i NMF tilsluttet klubb i henhold til gjeldende regelverk! Gi beskjed til aktivitesleder hvem som er ansvarshavende for utøvere under 16 år.

 • Barn/ungdom skal følges opp tett, slik at de ikke bryter retningslinjene utenfor de voksnes oppsyn.

 • For å unngå økt smitterisiko oppfordres det til at også voksne utøver har med noen som kan hjelpe de ved eventuell skade!

 • Det er nå åpnet for en tilnærmet normal aktivitet. De som ikke direkte er involvert i aktiviteten (dvs utøvere, mekanikere og arrangementsstab) bør fortsatt holde avstand til andre. Personer over 19 år skal fortsatt holde 1 meters avstand.

 • LES 22/6-20: Smittevernveilderen fra NMF

 • LES Koronainformasjon fra NMF
Følg med for oppdateringer på http://www.inderoy-mk.com og Facebook

Tilbake