Styre 2020
Aug 19, 2020

På årsmøte 10. juli ble det valgt nytt styre.

Styre sammensetting f.o.m. 10. juli 2020

Årsmøtereferat er lagt ut på medlemsområdet.

Tilbake